Biography

Name

Huỳnh

Last Name

Như Ý

Nickname

MrY0401

Year of Birth

1999

Gender

Male

Location

Việt Nam

Relationship

Medical Profesional

Short Bio

Tôi 26 tuổi. Tôi hiện đang học thư giãn về công nghệ sinh học. Tôi mắc bệnh này từ khi mới sinh ra và hiện tại trận đấu của tôi đã hoàn toàn thương mại.

How did you hear about us?

Internet

How long have you or the person that you are caring for had Hemophilia?

25 year

Privacy Policy and Terms of Use

I agree